NAMHAI Company

Các Gói Hosting Chúng Tôi Cung Cấp

GÓI HOST P1

60.000 /Tháng

 • 500 MB Dung Lượng
 • 10 GB Băng Thông
 • 10 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 12 Tháng

GÓI HOST P2

100.000 /Tháng

 • 1 GB Dung Lượng
 • 20 GB Băng Thông
 • 20 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 12 Tháng

GÓI HOST P3

140.000 /Tháng

 • 1.5 GB Dung Lượng
 • 30 GB Băng Thông
 • 30 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 12 Tháng

GÓI HOST P4

220.000 /Tháng

 • 3 GB Dung Lượng
 • 60 GB Băng Thông
 • 80 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 12 Tháng

GÓI HOST P5

380.000 /Tháng

 • 5 GB Dung Lượng
 • 120 GB Băng Thông
 • 120 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 12 Tháng

GÓI HOST P6

650.000 /Tháng

 • 10 GB Dung Lượng
 • 200 GB Băng Thông
 • 130 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 6 Tháng

GÓI HOST P7

1.000.000 /Tháng

 • 20 GB Dung Lượng
 • 280 GB Băng Thông
 • 150 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 6 Tháng

GÓI HOST P8

1.500.000 /Tháng

 • 30 GB Dung Lượng
 • 400 GB Băng Thông
 • 200 Email Doanh Nghiệp
 • Đăng ký tối thiểu 6 Tháng


Giá trên đã bao gồm chi phí bảo trì website, chưa bao gồm 10% VAT

HOSTING - Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HẢI - ĐÀ NẴNG

CÁC GÓI HOSTING

http://namhai.net.vn/images/mxh_share/hosting.jpg

CÁC GÓI HOSTING Công Ty Nam Hải, Thông Tin Công Ty Nam Hải Đà Nẵng, NAM HẢI Thiết Kế Web